روش های پرداخت

لطفا سفارش خود را به صورت آنلاین از طریق درگاه بانکی کامل نمایید و یا مبلغ مورد نظر را به شماره کارت زیر واریز نمایید.

شماره کارت: 6104337579530328

به نام: محمدرضا صباغیان

بانک: ملت